02 decembrie – Ziua Naţională de Rugăciune a femeilor creştine din Republica Moldova

1,003 vizualizari

“Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea.“

121 (2)Acest adevăr ne este relatat în cartea Faptele Apostolilor 3:1.

Au trecut peste 2000 de ani. Istoria a cunoscut mari transformări: politice, economice, sociale, culturale. Suntem într-o continuă schimbare. Spre regret multe schimbări ne produc o mare îngrijorare! Un lucru este  adevărat și neschimbat: Cuvântul lui Dumnezeu! Doar El ne prezintă adevărurile esențiale fără de care nu putem fi moștenitori ai cerului. Cuvântul ne prezintă adevăruri despre arma rugăciunii.

Scumpe și preaiubite surori: cunoaștem noi cu-adevărat ce este rugăciunea?

În cuvinte limitate pot spune că Rugăciunea este: un liman pentru cei zbuciumați de furtună, o ancoră pentru cei goniți de valuri, un toiag pentru cel ce se clatină, o comoară pentru cei săraci, un ajutor în  timpul suferinței, mângâiere în întristare, sursa bucuriei statornice, izvorul adevăratei înțelepciuni, arma cea mai tare, vistierie care niciodată nu se deșartă, bogăție nesecată, liman fără valuri, temelia păcii, izvorul binecuvântărilor…

Apoi, cunosc eu puterea acestui instrument ce a stins puterea focului; a domolit turbarea leilor, a pus capăt războaielor, a curmat bătăile, a alungat furtunile,  a izgonit duhurile cele rele, a deschis porțile cerului, a spart cătușele morții, a alungat bolile, a abătut paguba și nenorocirea, a întărit cetățile cele zguduite, a oprit soarele şi luna de-asupra Gabaonului?

Doi ucenici merg la templu, la ceasul rugăciunii stabilit. Este o istorie adevărată.

 Dar avem o altă istorie a femeilor din țara noastră ce s-au rugat și continuă să facă același lucru pe parcursul anilor. 20 de ani femeile rugăciunii se întâlnesc la cel mai important  moment, la fel cum spune autorul cântării:„Al rugii ceas ce dulce-mi ești.”

Sora Olga Mocanu vine cu relatarea istoriei începerii acestei pagini din  viața femeilor noastre.

„Pe data de 22-23 septembrie, anul  1993, în Chișinău, a avut loc Congresul Federației Europene Baptiste la care au participat președinții Uniunilor din toate țările Europei. Concomitent s-a desfășurat și Conferința pentru femei, la care au participat surori din țările Europei, din  Statelor Unite, Canada, Rusia și Ucraina. Tema conferinței a fost: “Ea a făcut un lucru frumos față  de Mine” (Matei 26:10). Surorile din diverse țări s-au împărtășit din  Cuvântul lui Dumnezeu și din experiența lor de slujire. A fost un forum mare pentru femei, la care surorile din mai multe țări  au avut oportunitatea de a  învăța să facă cât mai multe fapte bune atât pentru Dumnezeu, familie, biserică cât și pentru societatea în care trăiesc. De asemenea, multe dintre ele au luat decizia de a-și reînnoi lucrarea de slujire. La încheierea conferinței a fost un timp dedicat reflecției și planificării  Zilei Mondiale a Rugăciunii din luna noiembrie.

 În acea perioada au fost organizate zile de rugăciune în toate bisericile din țara noastră. Una din surorile noastre, inspirată de Duhul Sfânt,  a spus:  “Bine ca noi, îndeplinind Scriptura, ne rugăm pentru surorile noastre din alte țări ale lumii. Haideți să punem o zi de rugăciune și pentru țara noastră în care trăim, care deși se consideră creștină moare zi de zi în păcat“.  Toți participanții la conferință au primit cu bucurie această propunere, ca fiind  din partea lui Dumnezeu, și au decis să dedice Domnului prima zi de luni din decembrie rugăciunii pentru țară, familii și bisericile noastre.

Astfel, pe 6 Decembrie 1993, în urma luării deciziei, în toate bisericile din țara noastră au avut loc întruniri de rugăciune pe tema din cartea proorocului Ieremia 22:30. Cu scopul  de a păstra unitatea în rugăciune s-a transmis în fiecare biserică programul rugăciunii.

Astăzi – 2 Decembrie 2013, dragi surori, să îngenunchem înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Cristos și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru calea parcursă timp de acești 20 de ani! Și Celui care lucrează în noi cu putere și este în stare să facă mai mult decât i-am cerut noi în toți acești ani, slava lui Cristos Isus în vecii vecilor. Îi dăm slavă și mulțumiri Domnului pentru sora Vera Chigai, care a ascultat de glasul Duhului Sfânt și a înaintat propunerea în privința organizării Zilei de rugăciune din decembrie. Ea a făcut o faptă bună pentru poporul nostru. Să o binecuvânteze Dumnezeu din plin!

Vom continua să ne rugăm Tatălui Nostru Ceresc pentru familiile și bisericile noastre, pentru ca El să ne dea putere și să ne cerceteze prin Duhul Sfânt, iar Domnul Isus să intre în inimile oamenilor din țara noastră.” (Olga Mocanu)

Scumpe surori, să ne unim la rugăciune. „De aceia orice om evlavios să se roage Ție la vremea potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari pe el nu-l vor atinge deloc.” (Ps.32:6)

Rugăciuni de laudă înălțate Domnului pentru tot ce suntem și avem prin El. (Efeseni 1:3-12)

Rugăciuni de mulțumire pentru  persoanele cu impact în viața noastră, ce au trăit și au transmis Cuvântul, pentru răspuns la rugăciuni, pentru timpuri de har…(1 Tesaloniceni 5:18)

 Rugăciuni de cercetare, privindu-ne în oglinda Cuvântului Său.(Ps. 139:23-24)

 Rugăciuni de  mijlocire:

Anul 2013 a fost declarat de către UBCEB RM anul familiei. Actualitățile sunt alarmante:

Conform raportului Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, până în 2015 Moldova va ocupa primul loc în lume după scăderea populației. 

Moldova rămâne în grupul celor mai sărace ţări din lume alături de Angola, Gabon, India, Nepal, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Mongolia etc.

Republica Moldova – un stat tânăr cu o populație bătrână.

600 000 de victime ale traficului de ființe umane.

Unul din două căsătorii se termin cu divorț.

190 000 copii trăiesc fără părinți.

 Acestea sunt câteva dintre problemele țării noastre. Realitatea este tristă! Nevoi sunt multe!

Să ne rugăm pentru noi, casele noastre și bisericile noastre, folosind  textul din Efeseni 3:14-21.

Să ne rugăm pentru țara noastră. (1 Timotei 2.1-2; Ieremia 22:29)

Scumpe și preaiubite surori, haideți să ne ancorăm în Cuvântul lui Dumnezeu, împletindu-l cu o viață de rugăciune și cu o viață trăită în ascultare de Voia lui Dumnezeu.

Ajută-ne Doamne să ajungem plini de toată plinătatea Ta!, Iar a Celui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. (Ef. 3:19-21)

Cu dragoste Eugenia Podoleanu, Coordonatoarea Departamentului Surorilor UBCEB RM

You may also like...