6 decembrie 2021 – Ziua Națională de rugăciune a Departamentului femeilor UBCEB RM

393 vizualizari

Tema: Să luptați pentru credință, care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. (Iuda 1:3)

Laudă și închinare

(Pregătiți un grup de tinere care să pregătească acest moment cu cântări de laudă la tema programului de rugăciune. Citiți cartea Iuda. Rugăciune)

 1. Cuvânt de întroducere

Scumpe și preaiubite surori, care sunteți chemate, iubite în Dumnezeu Tatăl și păstrate pentru Isus Hristos: îndurarea și pacea și dragostea să vă fie înmulțite.

Astăzi femeile baptiste din întreaga țară au pus timp deoparte să se unească în rugăciune.

Dumnezeu în suveranitatea Sa a decis ca pentru o vreme ca acesta să trăim în această țară, unde să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. (1 Petru 2:9)

CE MARE HAR! CE MARE RESPONSABILITATE!

Cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, John F. Kennedy a declarat: „Nu întreba ce poate face ţara pentru tine, întreabă ce poţi face tu pentru ea.” CE ADEVĂR!

Marele evanghelist Billy Graham spunea: Ca să avem o națiune care se ridică „în picioare” în lumea în care trăim, noi trebuie întâi să ne „coborâm” pe genunchi”.

CÂT ADEVĂR!

Este timpul să ne oprim la rugăciune. Să ne întoarcem fața către Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu nu a mutat Marea Roșie, ci a împărțit-o în două, ca să se poată trece prin ea.

La fel acționează Dumnezeu în viața noastră: nu scoate problemele, ci face un drum printre ele. CE MARE

HAR!

 

Motivele de rugăciune sunt multe și diverse, dar ceea ce cu adevărat face ca ele să ajungă la tronul de har al lui Dumenzeu este credința. Credința este semnătura noastră în dreptul promisiunilor lui Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu, zămislit în noi prin Duhul Sfânt ca să fie puterea prin care putem să biruim imposibilul. În acelaș timp, credința are mulți dușmani, care caută s-o compromită sau chiar s-o doboare.

Iuda, fratele lui Iacov, în epistola sa ne îndeamnă să luptăm pentru credință, pentru credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna și care nu se supune transformării sau ajustărilor.

Iuda nu este primul care ridică această temă. Domnul Isus a mustrat ucenicii, care și-au pierdut credința în mijlocul furtunii, chiar dacă Domnul era cu ei în corabie. (Luca 8:25)         El spune lui Petru în Luca 22:31-32: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi.” 

În Luca 18:8, Domnul Isus pune o întrebare, care răsună astăzi la fel de actual ca și atunci.  „Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”

Pavel, la rândul lui, vorbește despre lupta pentru credință în fiecare epistolă. El avertizează ucenicii în 2 Tesaloniceni 2:3 despre o lepădare de credință, iar în 1 Timotei 4:1 spune că „Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învățăturile dracilor. Pavel se dă pe sine exemplu de luptător biruitor în păzirea credinței (2 Timotei 4:7) și îndeamnă pe credincioși să vegheze și să fie tari în credință (1 Corinteni 16:13), „să păstrezi credinţa şi un cuget curat pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă. (1Timotei 1:19), ba chiar să se încerce pe sine însuși dacă sunt în credință (2 Corinteni 13:5).

Epistola către Evrei, cap. 11 vine cu șirul titanilor credinței, care au biruit chiar și atunci când totul părea pierdut. Ei sunt martorii Adevărului care motivează pe credincioși să nu dea înapoi atunci când credința le este încercată, ci să ridice ziduri puternice de apărare împotriva săgețile arzătoare ale problemelor, circumstanțelor și învățăturilor false.

 1. Rugăciune pentru Biserică (Iuda 1:1-7)

După cum s-a menționat deja, Cuvântul lui Dumnezeu din care ne vom inspira astăzi va fi epistola lui Iuda. Iuda se adresează celor chemați, iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos. Inițial el a dorit să le scrie un mesaj despre mântuire, dar a fost silit să le scrie un mesaj prin care să-i îndemne să lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. De ce? Pentru că în mijlocul lor erau unii care distorsionau Adevărul. Aceștea sunt descriși ca oameni neevlavioși, care nu trăiesc după Cuvântul lui Dumnezeu. Ei schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Isus Hristos (v.4). Iuda spune că astfel de oameni sunt scriși demult pentru osândă. În acest context, el prezintă 3 exemple de judecată a lui Dumnezeu :

 

 • Cei care au fost scoși din țara Egiptului, dar care și-au pierdut credința în pustie;
 • Îngerii care și-au pierdut vrednicia și și-au părăsit locuința;
 • Sodoma și Gomora și cetățile din jurul lor, care s-au dedat la păcate scârboase.

 

Biserica Domnului Isus a fost atacată cu învățături false de la început, iar în trecerea anilor atacul asupra credinței a devenit tot mai persistent, metodele s-au schimbat, devenind mai perfide și mai dure.

Dragi surori, este timpul să luăm un popas de rugăciune pentru Biserică:

 • Să ne rugăm pentru slujitorii care păstoresc credincioșii și care predică Cuvântul. Domnul să le dea Cuvânt curat pentru zidirea Bisericii și ei să fie un exemplu de biruință în lupta pentru credință.
 • Să ne rugăm pentru tinerii Bisericii, care sunt atacați de multitudinea de falsuri prin rețelele de socializare, în Universități și la locurile de muncă. Să ne rugăm ca Domnul să le păstreze cugetul curat, să pună în inima lor sete după Adevăr și dorință să slujească pe Domnul dintr-o inimă curată.
 • Să ne rugăm pentru copii și învățătorii lor, ca Domnul să-i păzească de lupi răpitori, de învățături care distrug sufletul. Domnul să-i ocrotească de oameni răi și să-i păstreze pentru Împărăția Lui.
 • Să ne rugăm pentru bătrâni, văduve, frați și surori cu soții și soți necredincioși ca să poată rezista ispitei, să rămână tari în credință și să câștige familia pentru Dumnezeu.
 • Să ne rugăm ca Biserica să fie o mărturie frumoasă pentru oameni în aceste vremuri de criză.
 1. Rugăciune pentru țară ( Iuda 1:8-19)

Începând cu v.8 Iuda scoate în evidență atitudinea acestor oameni față de stăpâniri și dregătorii. Ei nesocotesc stăpânirile și batjocoresc dregătoriile. Batjocoresc ce nu cunosc și judecă după firea lor. În acțiunile lor ei urmează calea lui Cain (care s-a ridicat impotriva fratelui său), se aruncă în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig și pier într-o răscoală ca a lui Core.

Ei sunt descriși ca „nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea; nişte nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi, nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.”(12-

13) CE IMAGINE TRISTĂ!

nişte cîrtitori, nemulţămiţi cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufaşe, şi slăvesc pe oameni pentru câştig.” (v. 16) CE STARE TRISTĂ!

În contrast Iuda prezintă exemplul Arhangelului Mihail, care n-a îndrăznit să rostească împotriva diavolului o judecată de ocară când se certa cu el privitor la trupul lui Moise, ci doar a zis „Domnul să te mustre!” (v. 9) Dumnezeu nu ne cheamă să judecăm societatea în care trăim, ci să ne rugăm pentru ea: „Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce Sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru.”

(1 Timotei 2:1-3)

Deci, haideți să ne aplecăm inimile și genunchii în fața lui Dumnezeu și să mijlocim pentru țara noastră:

 • Să ne rugăm pentru conducere. În aceste vremuri tulbure să cerem de la Dumnezeu unitate și pace în structurile de conducere și înțelepciune în luarea deciziilor. Domnul să le pună în inimă dorința să-L caute și să fie mântuiți.
 • Să ne rugăm pentru frații și surorile noastre înălțate în dregătorii, în organele centrale sau locale, ca să fie o mireasmă a lui Hristos printre colegii lor. Domnul să-i protejeze cugetul și să-i păzească de dușmani. Să ne rugăm pentru poporul nostru, care contiună să bâjbâie în întuneric și zac în păcat și idolatrie. Domnul să dea cercetare și să-i lumineze ca să-și vadă starea și să vină la pocăință.
 • Să ne rugăm pentru tinerii și copiii care cresc sau au crescut fără părinți și sunt robiți de vicii și imoralitate.
 • Să ne rugăm pentru cadrele medicale din toată țara, ca Domnul să le dea putere, înțlepciune și dragoste pentru pacienții lor.
 • Să ne rugăm pentru bătrâni și văduve, pentru cei ce sunt pe un pat de boală în spitale sau acasă, ca Domnul să le dea vindecare grabnică și mântuire.
 1. Rugăciuni pentru nevoi personale (Iuda 1:20-25)

După ce i-a făcut conștienți pe cei chemați și iubiți de Dumnezeu de pericolul din mijlocul lor, Iuda vine cu câteva indemnuri pentru ei: • Zidiți-vă sufletește prin credința voastră; („Astfel, deci, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.” Coloseni 2:6-8 )

 • Rugați-vă prin Duhul Sfânt („Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuința Duhului; pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu.” Romani 8:26-27)
 • Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului pentru viața veșnică („Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi mântuitor Isus Hristos.” Tit 2:11-13) Mustrați pe cei ce se despart de voi, dar căutați să mântuiți pe unii din ei, iar de alții fie-vă milă cu frică, urând pănă și cămașa mânjită de carne („Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, care Sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.” Galateni 6:1)

Dragă soră, cum te vezi în lumina acestor îndemnuri? Ce faci când totul în jur pare să se clatine? În ce sau cine îți pui nădejdea? Adu-ți aminte de mama lui Moise. Atunci când ea nu a mai putut face nimic pentru copilul ei, ea l-a încredințat în mâinile Domnului și El s-a îngrijit de nevoia ei cu multă dragoste. Credința ei a fost răsplătită. URMEAZĂ-I EXEMPLU.

Rămâi o femeie ce trăiește o credință autentică și se roagă neîncetat Celui ce orchestrează întregul univers.

 1. Rugăciuni de glorificarea Numelui lui Dumnezeu

Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfățișați fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum, şi în veci. Amin. (v.

24-25)

(Aceste versete citiți-le cu voce tare toate împreună, apoi continuați cu rugăciune de laudă și glorificarea

Numelui lui Dumnezeu)

Să lăudăm pe Domnul cu cântarea „Din El, prin El și pentru El”

FIȚI BINECUVÂNTATE!

NB: 

 1. Dacă în Biserica Dvs. nu ați organizat colecta în contextul Zilei Mondiale de rugăciune, aveți oportunitatea să organizați acest moment. Resursele colectate puteți să le trimiteți prin sora responsabila la Chișinău.

FIȚI PARTE A SLUJIRII FEMEILOR DIN ÎNTREAGA LUME!

 1. În contextul Nașterii Domnului folosiți toate oportunitățile și toate resursele pentru a duce Vestea Bună acolo unde Dumnezeu va pus. Este momentul oportun de a vă ocupa de femeile care încă nu au cunoscut adevărata dragoste răscumpărătoare, de văduve, bolnavi, orfani, săraci și singuratici…  Atâta  lume are nevoie să sărbătorească acest Crăciun într-un alt mod. Dumnezeu vă poate folosi pe Dvs. ca instrument care aduce schimbarea! FIȚI GATA!
 2. Pentru creșterea spirituală a surorilor și ca instrument de evanghelizare vă oferim:
  • Ghid de studiu biblic pentru surori din colecția: „Femeile de ieri – impact peste veacuri” (diverse ediții) și ediția a IX-a, anul 2022;
  • Reviste creștine „Lidia” și „Priscila”. FOLOSIȚI MOMENTUL!

 

Cu dragoste, Eugenia Podoleanu 

Coordonatoarea Departamentului surorilor UBCEB RM

Tel: 069907707

You may also like...