In Memoriam: Grigore Antoci

881 vizualizari

Pe data de 31 decembrie 2018, Domnul L-a chemat la El pe fratele nostru Grigore Antoci. Apropiații îl țin minte ca pe un frate credincios și dedicat lucării de slujire. Pe parcursul mai multor ani a slujit ca diacon al bisericii „Betania” din orașul Bălți, vizitând și încurajând pe cei care aveau nevoie de ajutor și mângâiere. La sfârșitul anilor `90, fratele Grigore a primit binecuvântarea pentru a sluji ca misionar în satul Izvoare, din raionul Fălești, iar în 2014 a început a sluji în biserica din satul Risipeni.

Fiind coordonatorul unui departament al Centrului „Renașterea”, fratele Grigore a participat la pregătirile evenimentelor de evanghelizare în Moldova și România. Persoanele care au lucrat zi de zi cu el mărturisesc că întotdeaună era gata să dea o mână de ajutor unde era nevoie, fiind mereu disponibil de a sluji cu dedicare și râvnă. Loialitatea și dedicarea au făcut parte din viața și caracterul fratelui Grigore până în ultimele zile ale vieții. Ultimul verset pe care l-a citit duminică, 30 decembrie, au fost cuvintele apostolului Pavel: “M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința”. (2 Timotei 4: 7)

Viața și slujirea fratelui Grigorie au devenit un exemplu viu pentru mulți tineri slujitori, atât din orașul ​​Bălți, cât și din bisericile unde slujea: “Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgarea de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința “. (Evrei 13:7)

Serviciul funerar al fratelui Grigore a avut loc pe data de 6 ianuarie, în biserica „Betania” din Bălți. Mai mulți angajații ai Curții de Apel, unde fratele a lucrat, frați slujitori, membri ai bisericii locale și alți oaspeți au venit să-i susțină pe familia, rudele și prietenii fratelui.

La serviciul funeral a luat parte și fratele Nicolae Vozian, episopul UBCEB. El a exprimat condoleanțe sincere în numele conducerii Uniunii. La baza mesajul  de mângâiere pentru rudele îndurerate, a fost versetele din Evrei, capitolul 11: „Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe.” (Evrei 11: 8-10)

“Avraam, așteptând locul promis de Domnul, era în permanentă mișcare, îndeplinind voia lui Dumnezeu și făcând ceea ce i-a poruncit El. Cu toții așteptăm acel oraș, dar trebuie să- așteptăm nu într-un mod pasiv, ci slujind devotat Domnului, așa cum a făcut fratele Grigore, care ne-a lăsat un exemplu atât de bun”, a adăugat fratele Nicolae Vozian.


Mai mulți frați slujitori și prieteni care nu au putut fi prezenți la serviciul funeral, au trimis scrisori de condoleanțe. Printre ei s-a numărat și evanghelistul  Victor Hamm, care lucrează de mai mulți ani în cadrul Asociației Evanghelistice Billy Graham. Cuvintele sale au reflectat foarte bine speranța care șterge tristețea despărțirii de dragul nostru frate Grigore: “Noi toți regretăm atunci că slujitorii și colegii noștri pleacă Domnul – dar nu trebuie să uităm că ei pleacă pentru încoronare!”

Să continuăm să ne rugăm pentru soția fratelui Grigore, pentru copii săi, Dumitru, Alexa și Snejana, pentru rudele și apropiații care au nevoie în această perioadă de mângâiere din partea Domnului.

You may also like...