Întâlniri de evaluare: 750 de localități din Moldova au nevoie de evanghelizare

1,614 vizualizari

Frații slujitorii din cadrul Uniunii Bisericilor CEB din Moldova au raportat despre activitățile de slujire din anul 2016, în cadrul unor întâlniri de evaluare, ce s-au desfășurat la sud, în satul Moscovei, la nord- orașul Bălți și la Tiraspol, pentru regiunea Transnistreană. Mesajul biblic și momentul de rugăciune a fost condus de către Nicolai Vozian, secretarul executiv al Uniunii Bisericilor CEB din Moldova. În baza textului din Geneza 1:31 «Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune.», fratele Nicolai le-a atras atenția pastorilor și misionarilor prezenți la faptul cât de  armonios și meticulos Dumnezeu a creat universul, omul, și încă continuă să creeze la nivel spiritual și material. El i-a îndemnat pe frații slujitori să ceară de la Domnul înțelepciune, ca urmând exemplul Creatorului să poată și ei la rândul lor să facă lucruri minunate, ajutând la zidirea Bisericii lui Isus Cristos.

1
Ion Miron, episcopul UBCEB, i-a informat pe pastori despre lucrarea spirituală ce s-a realizat în cadrul Uniunii în anul ce aproape că s-a scurs. Conform spuselor lui, eforturile cele mai mari au fost concentrate spre susținerea misionarilor în slujire, atât din interiorul țării, cât și după hotarele ei. În prezent, în cadrul Fondului de pe lângă Uniune, sunt susținuți câțiva misionari care slujesc în Rusia și în țările din Asia Mijlocie. Datorită darurilor de bună voie a unor biserici, câteva echipe de tineri au fost în misiune pe termen scurt în câteva regiuni a lumii. În această perioadă, grupul «Misiune pe termen scurt», condus de fratele Igor Mordvinov, se află în Sudanul de Sud, unde, pe lângă condițiile sărăcăcioase de trai, sunt și ciocniri armate între minoritățile naționale. De asemenea, fratele Miron i-a informat că în aproximativ 750 de localități din Moldova nu sunt biserici sau grupuri evanghelice. De aceea, viitoarele lucrări de misiune și plantarea bisericilor vor fi o prioritate atât pentru biserici, cât și pentru Uniune.

2Vitalie Carabeț, coordonatorul departamentului de tineret din cadrul Uniunii, a povestit fraților slujitori despre lucrarea cu tinerii ce a fost realizată în acest an. La conferința națională de tineret, cu genericul «Dedicare și Credincioșie lui Dumnezeu», ce a avut loc în luna martie anul curent, au participat aproximativ 1700 de persoane. Peste 400 din cei prezenți s-au pocăit sau și-au reînnoit legământul față de Domnul. Câteva echipe de tineri, din diverse biserici, au participat la curse de ciclism în aproape toate regiunile Moldovei, vizitând biserici și totodată rugându-se pentru localitățile unde încă nu sunt biserici evanghelice. De asemenea, în cadrul Uniunii s-au organizat întâlniri speciale cu liderii de tineret și coordonatorii regionali responsabili de lucrarea cu tinerii. Pentru anul viitor sunt planificate o serie de activități cu scopul de a zidi și susține tinerii creștini, dar și pentru a-i evangheliza pe cei care încă nu-L cunosc personal pe Domnul.

 3

Coordonatoarea departamentului de surori din cadrul Uniunii- Eugenia Podoleanu, a împărtățit celor prezenți la întrunirile de evaluare despre activitățile organizate în anul 2016 pentru surorile din țara noastră. În toate cele 9 regiuni ale Moldovei au fost organizate conferințe pentru surori, la care au participat aproximativ 1800 de persoane. De asemenea, au fost organizate întâlniri comune și la Chișinău. Conferința națională cu genericul «Credincioșie și Răsplată», ce a avut loc la Biserica «Isus Salvatorul», a strâns peste 800 de surori din întreaga țară. Sora Eugenia a pregătit un Ghid de studiu biblic pentru surori întitulat «Femeile de ieri – impact peste veacuri», disponibil în limba română și rusă.

Acum este încă devreme să vorbim despre rezultatele finale ale slujirii din anul 2016. În luna februarie, după analiza rapoartelor individuale ale tuturor bisericilor, se vor organiza întâlniri speciale dedicate analizării rezultatelor și planificării pentru anul următor. Dar chiar și acum, conducerea UBCEB consideră că în regiunea Cahul și Bugeac activitățile de slujire au fost organizate la un nivel înalt. La întâlnirile din aceste regiuni au fost prezenți toți frații slujitori și au fost strânse toate rapoartele finale. De asemenea, aceste regiuni se află pe primele poziții în ceea ce privește darurile de bună voie pentru Uniune, iar întâlnirile cu slujitorii pe regiuni se organizează lunar. În aceste regiuni mereu se înregistrează un indice pozitiv privind numărul celor ce fac legământ în apa botezului și devin membri ai bisericilor CEB.

You may also like...