RO / RU

Consiliul Uniunii a aprobat strategia de slujire pentru următorii 4 ani

378 vizualizari

 

Pe data de 15 martie, la biserica „Betel”, a avut loc ședința Consiliului Uniunii în cadrul căreia a fost revizuită strategia de slujire pentru următorii 4 ani. Mesajul biblic și rugăciunea a fost condusă de fratele Ion Miron, secretarul Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova. Mesajul fratelui Miron a fost din cartea Judecători, capitolul 3, în care se istorisește despre judecătorul Ehud care a scăpat pe poporul iudeu de robia moabiților și a adus pacea în Israel pe o perioadă  de 80 ani. Fratele Miron a atras atenția asupra faptului că posibil datorită faptului că mâna dreaptă a lui Ehud nu era funcțională, mulți l-ar fi crezut nepotrivit pentru misiunea importantă ce îi stătea în față. Dar Însuși Domnul l-a ridicat pe Ehud ca salvator al națiunii și Domnul a fost cu el în luptele grele și pline de primejdii. „Noi căutăm metode noi pentru slujire, și nu e un lucru rău. Dar Domnul caută pe cei care vor fi dependenți de puterea  Duhului Sfânt. Nu metodele, dar oameni dedicați care săvârșesc lucrarea ce le-a fost încredințată, aduc slavă Domnului” – a spus fratele Miron și i-a îndemnat pe frați să se roage ca fiecare să fie un mădular folositor în mâna lui Dumnezeu.

Prezentarea strategiei de slujire în cadrul Uniunii Bisericilor a fost făcută de către fratele Nicolai Vozian. El a atras atenția fraților prezenți la datele statistice din ultimii 15 ani. Conform datelor, în anul 2003, în cadrul Uniunii erau 21000 membri ai bisericilor, iar la sfârșitul anului 2017 au rămas puțin peste 18000. Putem spune că reducerea numărului de credincioși  a fost cauzată de emigrarea în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Dacă ne-am uita la datele statistice ale celor care s-au botezat, în anul 2003 au fost 1035, iar în 2017– 619, vedem că bisericile au încă mult de lucru. Conform unei cercetări făcute mai înainte, printre cauzele scăderii numărului oamenilor botezați sunt: lipsa evanghelizării personale, lipsa îndrumării din partea păstorilor, folosirea metodelor vechi fără a se lua în calcul că totul se schimbă destul de rapid, lipsa organizării eficiente a lucrării cu tinerii și copii. Sunt și cauze mai subiective, atunci când biserica, din mai multe motive, nu este un exemplu bun pentru oamenii din satul sau orașul respectiv. Lipsa unității, a creșterii spirituale, a vieții de rugăciune, lucrul în echipă – toate acestea reduc la zero orice efort de a vesti Evanghelia.

Fratele Vozian, în baza Marii Trimiteri a lui Isus Hristos din Evanghelia către Matei 28:18-21, a identificat 3 direcții de bază ce trebuie urmate de către biserici și frați pentru perioada următoare: lauda Domnului, ca lucrarea externă, exprimată prin evanghelizare și misiune; iar lucrarea pe intern- ucenicizare și formarea liderilor, crearea suportului material pentru susținerea slujirii. Pentru a schimba tendința tristă a scăderii numărului de credincioși, pe viitor este necesar de intentificat eforturile depuse în următoarele direcții:

  1. Misiune și evanghelizare
  2. Slujire socială
  3. Zidire și ucenicie
  4. Formarea de lideri
  5. Păstrarea unității
  6. Lucrarea cu tânăra generație
  7. Crearea suportului material.

Serghei Ghermanov, vice-episcop al Uniunii, a reamintit fraților slujitori despre faptul că 2018 a fost declarat de către întreaga frățietate ca fiind anul Bisericii lui Isus Hristos. Astfel, departamentul de misiune al Uniunii va formula și propune teme lunare dedicate diverselor aspect ale vieții bisericilor, cu recomandarea ca acestea să aleagă câte o temă pentru fiecare lună.

De asemenea, în acest an se planifică organizarea a câte 2 conferințe în cele 9 regiuni: una pentru membrii bisericilor și alta pentru slujitori. În contextul temei despre Biserică, la nivel de Uniune, se planifică organizarea diverselor evenimente.

Printre subiectele puse în discuție s-a numărat și lucrarea departamentului Media. Frații slujitori și-au exprimat dorința de a exista posibilitatea abonării pe site-ul Uniunii la buletinele informative pentru a putea primi informații utile și noutăți. De asemenea, frații au fost rugați să contribuie și ei cu informații și detalii despre viața bisericilor din diverse regiuni ale țării. Conform deciziei finale, pe site-ul Uniunii va fi adăugată rubrica „Așa spune Biblia”, unde vor fi publicate în fiecare lună mesaje din partea slujitorilor. De asemenea, pe pagina principală va fi afișat un calendar al evenimentelor, care va conține informații despre evenimentele planificate pentru anul acesta.

You may also like...